SOK ^^

真係好渣女
金魚記憶的我,真係唔記得同過幾多個男仔去街,去街果陣發生過d咩事,什至之前同佢地講過d咩話題。但同佢地傾計講番之前既事,佢地可以如數家珍咁講番約會既細節,做過d乜,我講過d咩,然後我心諗:又好似係真係有,但又唔可以比佢地知我已經唔記得晒⋯⋯點解我會變到咁渣⋯我係咪變左個壞左既人? 但我都有記得好清楚既約會,係同我好愛好愛既人,一齊玩左一日,每一個細節都仲係我腦海到,因為三不五時,我就會諗諗果日發生既一切,攞番d正能量,如果果一個我好愛好愛既男仔唔記得晒同我一齊既事,我應該好崩潰,所以我都要演好呢場戲,唔好令人心入面留下陰影,呢個就係我最大既贖罪。 今晚同個小弟弟聊天,真係有點感動,佢記得晒我以前講既野,生活習慣,我地相識同第一次見既細節,我覺得我個心有點比佢溶化,點解會有人話我係冷血,佢究竟講d野有幾on9我先唔想回應令佢覺得我冷血。

SOK ^^