My Stories

波士頓芒
旺角一日遊,買左Gregory envelope pouch,做功課心情更好。 最近趕功課,覺得眼睛很累… 窗外已經有大遍樹林,但係到夜晚只能看到街燈下的樹枝幾條… 在屋企附近的園藝舖睇下,没有很喜愛的… 今日去旺角就去花墟再睇,好耐冇去過花墟! 以前睡房的窗邊掛滿盆栽,種種下有年冬天太凍死晒… 婚後新年買過三色菫,但生左好多蚜蟲,放棄… 今天買了一盆迷你波士頓芒,$38。 貴過大大盆的…有啲蕨類$10一盆,好想屋企有花園。 今日行左一個下午花墟好開心,減壓不少。 由今日開始,陪我讀書到半夜還有這盆波士頓芒。 Online Exercise有A!爆四呀~ 完全未試過的Grade,好想keep到最後分都係A…有難度旳。 終極目標係過三,Second up畢業。 過著天昏地暗準備論文的生活,陪做音樂係One Republic的《If I lose myself》。

My Stories